Analītiskā ķīmija ir "smalka virtuves māksla". Tā ir zinātne, kurā tiek izstrādās jaunas mūsdienīgas metodes, atbildot uz jautājumiem "Kas?" un "Cik daudz?".

Analītiskās ķīmijas katedrā katru gadu tiek izstrādāti zinātniskie pētījumi un publikācijas. Kopš 2011. gada publicēti 45 zinātniskie raksti. 

Tajās ir iespējams veikt selektīvās un sistemātiskās ķīmiskās analīzes, fluorescences un emisijas spektrālanalīzes, hromatogrāfiju. Pastāv iespēja pētīt iekštelpu piesārņojumu, ūdens un augsnes paraugus, kā arī pārtikas produktus.

Studenti apgūst aprēķinu metodes un datorprogrammu izmantošanu titrēšanas līkņu vizualizēšanai.

Lai veiksmīgi apgūtu analītisko ķīmiju, jāpiemīt precizitātei un jutībai. Strādājot ar metodi, tā ir jāizjūt, lai iegūtu augstus rezultātus, kā arī jāprot pamanīt vai iegūtais rezultāts ir pareizs.