Neorganiskā ķīmija - tā ir zinātne, kas pēta ķīmiskos elementus un to veidotās vienkāršās vielas un savienojumus. Neorganiskās ķīmijas katedrā katru gadu tiek izstrādāti zinātniskie pētījumi un publikācijas.  

Strādājot neorganiskās ķīmijas laboratorijās, studenti sintezē neorganiskos savienojumus, identificē tos un pēta to īpašības.

Lai veiksmīgi apgūtu neorganisko ķīmiju, jāpiemīt ziņkārei un jābūt interesei veikt eksperimentus ar mēģeņu reakcijām. Iespējams sagaidīt pat kādu sprādzienu...

/asoc. prof. Jānis Švirksts/