STUDĒ LU ĶĪMIJAS FAKULTĀTĒ!


 

LU ir mūsdienīgs akadēmisko un profesionālo studiju centrs, kas līdz ar pētījumiem dabaszinātnēs, humanitārajās, sociālajās, tehniskajās zinātnēs un medicīnā sniedz dažādu veidu un līmeņu augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem. Latvijas Universitātē iegūt, stiprināt un papildināt savas zināšanas un prasmes studenti var plašā zinātņu spektrā, tai skaitā arī dabaszinātnēs. LU Ķīmijas fakultātē, kas ir Latvijā nozīmīgs nozares studiju un zinātnes centrs, jūs variet iegūt  izglītību ķīmijā vai darba drošībā. Eiropas augstskolu kvalitātes zīmi ieguvušās ķīmijas programmas ļaus specializēties visdažādākajās jomās, kur nepieciešamas ķīmijas zināšanas un laboratorijas darba prasmes.

Elektroniskā pieteikšanās studijām BAKALAURA studiju programmās


Pieteikšanās un elektroniskā pieteikuma apstiprināšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās

Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, (telpa tiks precizēta)

  • 06.07. - 12.07.

Reģistrēšanās - līgumu slēgšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā, 202. telpa

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

  • 19.07. 10.00 - 16.00 
  • 20.07. 10.00 - 16.00
  • 21.07. 10.00 - 16.00
  • 22.07. 10.00 - 16.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā

  • 23.07. 10.00 - 12.00

Reģistrēties studijām pretendents var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.


Reģistrēšanās - līgumu slēgšana elektroniski studijām BAKALAURA studiju programmās 

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu pamatstudijās

Pieteikšanās elektroniski studijām MAĢISTRA studiju programmās

05. - 15.07. Latvijas Universitātes absolventiem (pēc 2003. gada) www.luis.lv

05. - 16.07. Citu augstskolu absolventiem, aizpildot e-veidlapu www.lu.lv


Pieteikšanās klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās
Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 202. telpa

05.07- 16.07.

pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 10.00 – 13.00

otrdienās, ceturtdienās no plkst. 13.00 –17.00


Rezultātu paziņošana studijām MAĢISTRA studiju programmās

19.07.  plkst.10.00 Ķīmijas studiju programmās www.luis.lv

20.07. plkst. 12.00 Darba vides aizsardzība un ekspertīze www.luis.lv


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās

Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 202.telpa

19.07. 10.00 – 16.00
20.07. 10.00 – 16.00
21.07. 10.00 – 16.00
22.07. 10.00 – 16.00
23.07. 10.00 – 16.00


Reģistrācija un līgumu slēgšana studijām MAĢISTRA studiju programmās elektroniski

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā

Pieteikšanās klātienē studijām ĶF doktorantūrā:

23. 08. - 3. 09. 9.00 - 12.30  / 13.00 - 16.00 LU galvenajā ēkā, Raiņa. bulvārī 19, 144. kabinetā

Pieteikšanās elektroniski studijām ĶF doktorantūrā:

Iesniedzamos dokumentus ieskenētus jānosūta uz ilze.danusevica@lu.lv. E-pastam jāpievieno apliecinājums par nosūtītajiem dokumentiem un  reģistrācijas maksas veikšanu.

Vairāk par pieteikšanos:  67033966 vai ilze.danusevica@lu.lv.


Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā


INFORMĀCIJA PAR 2021. / 2022. AKADĒMISKĀ GADA UZŅEMŠANU