STUDĒ LU ĶĪMIJAS FAKULTĀTĒ!


 

LU ir mūsdienīgs akadēmisko un profesionālo studiju centrs, kas līdz ar pētījumiem dabaszinātnēs, humanitārajās, sociālajās, tehniskajās zinātnēs un medicīnā sniedz dažādu veidu un līmeņu augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem. Latvijas Universitātē iegūt, stiprināt un papildināt savas zināšanas un prasmes studenti var plašā zinātņu spektrā, tai skaitā arī dabaszinātnēs.

LU Ķīmijas fakultātē, kas ir Latvijā nozīmīgs nozares studiju un zinātnes centrs, jūs variet iegūt  izglītību ķīmijā vai darba drošībā. Eiropas augstskolu kvalitātes zīmi ieguvušās ķīmijas programmas ļaus specializēties visdažādākajās jomās, kur nepieciešamas ķīmijas zināšanas un laboratorijas darba prasmes.

Elektroniskā pieteikšanās studijām BAKALAURA studiju programmās


Pieteikšanās un elektroniskā pieteikuma apstiprināšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās

Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, (telpa tiks precizēta)

  • 12.07. - 18.07.

Reģistrēšanās - līgumu slēgšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā, jelgavas ielā 1,  202. telpa

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

  • 25.07. 10.00 - 16.00 
  • 26.07. 10.00 - 16.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā

  • 27.07. 10.00 - 16.00
  • 28.07. 10.00 - 16.00
  • 29.07. 10.00 - 12.00

Reģistrēties studijām pretendents var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.


Reģistrēšanās - līgumu slēgšana elektroniski studijām BAKALAURA studiju programmās 

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu pamatstudijās

Pieteikšanās elektroniski studijām MAĢISTRA studiju programmās

04. - 14.07. Latvijas Universitātes absolventiem (pēc 2003. gada) www.luis.lv

04. - 15.07. Citu augstskolu absolventiem, aizpildot e-veidlapu www.lu.lv


Pieteikšanās klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās
Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 202. telpa

04.07- 15.07.

pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 10.00 – 13.00

otrdienās, ceturtdienās no plkst. 13.00 –17.00


Iestājpārbaudījumi

18.07. plkst. 10.00-12.00, Jelgavas iela 1, 223.telpa studiju programma: Darba vides aizsardzība un ekspertīze


Rezultātu paziņošana studijām MAĢISTRA studiju programmās

18.07.  plkst.10.00 Ķīmijas studiju programmās www.luis.lv

19.07. plkst. 12.00 Darba vides aizsardzība un ekspertīze www.luis.lv


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās

Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 202.telpa

18.07. 10.00 – 16.00
19.07. 10.00 – 16.00
20.07. 10.00 – 16.00
21.07. 10.00 – 16.00
22.07. 10.00 – 16.00


Reģistrācija un līgumu slēgšana studijām MAĢISTRA studiju programmās elektroniski

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā

Pieteikšanās klātienē studijām ĶF doktorantūrā:

22. 08. - 31. 08. 9.00 - 12.30  / 13.00 - 16.00 LU galvenajā ēkā, Raiņa. bulvārī 19, 114. kabinetā

Pieteikšanās elektroniski studijām ĶF doktorantūrā:

Elektronisko pieteikuma veidlapu  un iesniedzamos dokumentus ieskenētus jānosūta uz  doktorantura@lu.lv. E-pastam jāpievieno apliecinājums par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas veikšanu.

Iestājpārrunas norisināsies: 7. septembrī plkst. 14:00, je;gavas ielā 1, 623. telpā

Vairāk par pieteikšanos:  67033966 vai ilze.danusevica@lu.lv.

 


Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā


INFORMĀCIJA PAR 2022. / 2023. AKADĒMISKĀ GADA UZŅEMŠANU


Studijas Ķīmijas fakultātē dod plašas iespējas attīstīties visiem, kuri vēlas savu dzīvi saistīt ar ķīmiju. Studiju vide ir ļoti draudzīga pret studentiem – pretimnākoši pasniedzēji un jauki kolēģi. Studiju procesā tiek apgūtas dažādas ķīmijas nozares, kas palīdz izvēlēties nākamo darbu. Fakultātes ārpusstudiju iespējas ļauj atpūsties un iepazīties arcitiem studentiem. Studiju biedri ir izpalīdzīgi, un atrast jaunus draugus nav grūti.

LU ĶF bakalaura studiju programmas “Ķīmija” 2. kursa students
Matīss Sondars

Ķīmijas zināšanas man ļauj saprast visu farmācijas „laukumu”, redzēt „lielo bildi”. Es varu būt eksperts, bet necenšos konkurēt ar kolēģiem. ĶF ir kā saime jo katrs par katru zina, pasniedzēji studentus pazīst vārdā, ir informēti, kur katrs strādā. „Tāpēc, ka mūsu – ķīmiķu – nav daudz. Tam ir gan savi plusi, gan mīnusi. Ja tevi pazīst, tad zina tavas stiprās un vājās puses. Fakultāte dod izpratni par vielām, norisēm dabā un dzīvajos organismos. „Ja ir šis pamats –zināšanas par ķīmisko procesu norisi, tas paver ļoti daudzas durvis un pēcāk ir iespējams arī pārprofilēties un piemācīties klāt, jo mūsdienās dzīvē jāmācās visu laiku.

AS Grindeks valdes priekšsēdētājs, LU ĶF absolvents
Juris Hmeļņickis