2022. gada 5. jūlijā, plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 702. auditorijā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē KASPARS LEDUSKRASTS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Starpmolekulārās mijiedarbības cietvielu luminoforu izstrādē” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai ķīmijā.