80% no docētājiem ir LU Ķīmijas fakultātes absolventi!

Viesturs Kreicbergs

Sakarā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes 50. jubileju analizējot darbinieku kvalifikāciju un ienākšanu mūsu katedrā, jātzīmē, ka esam diezgan īpaša katedra, jo 80% no Latvija Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) Ķīmijas katedrā 2014.gadā strādājošiem docētājiem ir LU (LVU) Ķīmijas fakultātes absolventi.

Tālāk tabulā ir redzami mūsu katedras docētāju uzvārdi, LU Ķīmijas fakultātes absolvēšanas gadi, kvalifikācija, darba gaitu sākums LLU PTF Ķīmijas katedrā un šo docētāju mācītie galvenie studiju priekšmeti.

 

Beidzis LU Ķīmijas fakultāti

Strādā LLU PTF Ķīmijas katedrā no

Mācītie studiju kursi

Pēteris Kūka

1965.(5-gadīgās studijas)

1969. (ķīmijas doktors)

1970

Fizikālā un koloidālā ķīmija; Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes

Māra Kūka, dz.Čakste

1969. (5-gadīgās studijas)

1993. (Dr.sc.ing.)

1969

Organiskā ķīmija; Bioķīmija

Baiba Ozola

1971. (5-gadīgās studijas)

1984. (Bioloģijas doktors)

1987

Neorganiskā ķīmija; Pārtikas toksikoloģija

Ilze Čakste

1972. (5-gadīgās studijas)

1987. (ķīmijas doktors)

1990

Neorganiskā un Polimēru ķīmija; Pārtikas produktu iesaiņojums

Velga Miķelsone, dz. Šēniņa

1975. (5-gadīgās studijas)

1999. Dr.sc.ing.

1982

Bioķīmija

Viesturs Kreicbergs

1978.(5-gadīgās studijas)

1985 (ķīmijas doktors)

1987

Organiskā ķīmija; Pārtikas ķīmija; Pārtikas piedevas.

Fredijs Dimiņš

1996. (bakalaurs)

1998. (maģistrs)

2006. (Dr.sc.ing.)

1999

Ūdens un vides ķīmija; Fizikālā un koloidālā ķīmija

Ingmārs Cinkmanis

2001 (bakalaurs)

2003 (maģistrs)

2014 (Dr.sc.ing.)

2005

Organiskā ķīmija; Bioķīmija

 

Visi Ķīmijas fakultātes absolventi savu Alma mater atceras ar nostalģiju un pateicību. LLU Ķīmijas katedras pasniedzēju (Ķīmijas fakultātes absolventu) novēlējums tagadējiem un nākošajiem Ķīmijas fakultātes studentiem: „Visa pamatā ir mīlestība, ķīmijas mīlestība…..”.