Iepazīšanās pasākums Lodē ir ikgadējs pirmā kursa iepazīšanās un saliedēšanās pasākums, kas notiek pirms studiju sākuma, Lodes muižā, Vecpiebalgas novadā. Pasākums ilgst trīs dienas – no piektdienas līdz svētdienai.

Pasākuma pamatā ir studentus saliedējošas (“team building”) aktivitātes, kas dod iespēju neformālā gaisotnē iepazīt savus kursa biedrus, sadarboties un socializēties.

Šis pasākums palīdz veiksmīgi integrēties jaunajā vidē, kas atvieglo arī tālāko studiju procesu, jo studēt kopā vienmēr ir jautrāk nekā vienam.

Šo trīs dienu laikā topošie studenti iepazīstās ar Studentu pašpārvaldi, saviem topošajiem kursabiedriem un nodibina kontaktus turpmākai studentu dzīvei.