Tradīcija, kura ir ne tikai pie mums, bet arī citur pasaulē – pirmkursnieku jeb fukšu iesvētības studentu kārtā. Šajā pasākumā vecāko kursu studenti rīko visdažādākos fizisko īpašību testus (slidotprasmi, iemaņas slēpošanā, vannas nobrauciens, u.c.). Tiek ievēroti principi, lai fuksēšana notiktu ar humoru un atrakcijām. Jaunajiem tiek iemācītas dažādas studentu dziesmas. Noslēgumā nosauc labākos fukšus, piešķir titulus, vislielākais neveiksminieks saņem gandarījuma balvu, noslēgumā – balle.