Jūrmalas Aspazijas pamatskola aicina savā pulciņā:

Dabaszinību skolotāju 4.-6.klasei (14 stundas):

4.kl.

5.kl.

6.kl.

4 st.

6.st.

4.st.

Bioloģijas skolotāju 7.-9.klasei 10.stundas):

7.kl.

8.kl.

9.kl.

4 st.

4.st.

2.st.

Inženierzinības 7.klasē (2 stundas)

Plašāka informācija:

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas

Personāla speciāliste Baiba Sproģe

t.67755088

baiba.sproge@edu.jurmala.lv

mob. +371 26441821