Latvijas Universitāte aicina piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par attālināto studiju procesu LU.

Aptauja

Aptaujas aizpildīšana aizņems 10 minūtes. Studenti aicināti to aizpildīt līdz 15. aprīlim.

Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, lai informētu fakultātes par studentu vērtējumu, komentāriem un ieteikumiem attālinātā studiju procesa pilnveidei.

Katra studentu iesaiste ir ļoti svarīga!

Dalīties