Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Informējam, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520 “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” Latvijas Universitātes studenti var pretendēt uz Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai paredzētu stipendiju 200 euro apmērā mēnesī.

Minēto stipendiju piešķir Latvijas Universitātes studiju programmu pilna laika studējošiem, kuri sekmīgi studē valsts budžeta finansētajās studiju vietās, ir izpildījuši iepriekšējā semestra studiju plānā paredzētās saistības un reģistrējušies nākamajam studiju semestrim un, kuriem Covid-19 radīto ekonomisko seku dēļ uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir samazinājušies ienākumi un kuri nesaņem nekādu valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai.

Pretendenti, kuri vēlas saņemt stipendiju Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai, iesniedz LU:

1. pieteikumu COVID stipendijas saņemšanai (pieteikuma forma – 4. pielikums);

2. dokumentu, kas apliecina nolikuma pieteikumā formā minēto kritēriju izpildi, saņemot VID vai izdrukājot no Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmas sadaļas “Pārskati”, apakšsadaļas “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas” atbilstošu pārskatu par periodu, kas nav mazāks par 12 mēnešiem:

2.1.Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai

2.2. Darba devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijās, vai

2.3.citu VID izziņu/ pārskatu, kas apliecina kritēriju izpildi;

3. izziņu no VSAA par to, ka nesaņem valsts sociālo pabalstu

Pieteikšanās termiņš stipendijai 2020./2021. akadēmiskā gada pavasara semestrī – līdz 26.02.2021.

LU Ķīmijas fakultātes studējošajiem ir piešķirtas 25 stipendijas, pretendējot uz stipendijas piešķiršanu 2020./2021. akadēmiskajā gadā.

Dalīties