Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultāte (ĶF)  2020./ 2021. akadēmiskajā mācību gadā plāno uzņemt vairāk nekā 100 studentu budžeta vietās bakalaura un maģistra studiju programmās. Vienotā uzņemšana bakalaura studiju programmās notiks no 28. jūnija līdz 12. jūlijam, maģistra no 5. līdz 16. jūlijam, bet doktorantūras studijām no 23. augusta līdz 3. septembrim. 

"LU Ķīmijas fakultātē, kas ir Latvijā nozīmīgs nozares studiju un zinātnes centrs, jūs variet iegūt  izglītību ķīmijā vai darba drošībā. Eiropas augstskolu kvalitātes zīmi ieguvušās ķīmijas programmas ļaus specializēties visdažādākajās jomās, kur nepieciešamas ķīmijas zināšanas un laboratorijas darba prasmes. Šogad fakultātē budžeta vietās plānots uzņemt  vairāk nekā 100 studentus, jo ķīmijas speciālisti Latvijas darba tirgū ir ļoti pieprasīti. Savukārt darba drošības speciālistu darbs ir nepieciešams ikvienā uzņēmumā un iestādē, " stāsta LU ĶF dekāns, doc. Jāzeps Logins.

Topošie studenti var pieteikties pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Darba aizsardzība”,  divām akreditētajām profesionālajām un akadēmiskajām bakalaura studiju programmām “Ķīmija” un “Arodveselība un drošība darbā”, kā arī maģistra studiju programmām “Ķīmija” , “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” un doktora studiju programmām. 

Bakalaura studiju programmām pieteikties elektroniski varēs no 28. jūnija līdz 12. jūlija plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties uz vietas augstskolās, kas piedalās vienotajā uzņemšanā, varēs no 6. līdz 12. jūlijam. Pieteikties un apstiprināt elektronisko pieteikumu varēs Latvijas Universitātes galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 un citos uzņemšanas punktos.

Maģistra studiju programmām pieteikties varēs no 5. jūlija līdz 16.jūlijamLU absolventi var pieteikties elektroniski izmantojot LUISa sistēmucitu augstskolu absolventi aizpildot  elektronisko anketu vai klātienēAspazijas bulvārī 5, 3.stāvā, 324.telpā.

Doktorantūras studijām pieteikties varēs no 23. augusta līdz 3. septembrim (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā vai rakstot uz e-pasu: ilze.danusevica@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu.

 

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz kf@lu.lv  zvanot 67033902 vai atnākot uz Dabas mājas informācijas centru, Jelgavas iela 1, kā arī www.gribustudet.lv

Dalīties