Nebaidies būt savā elementā! Kļūsti par ķīmiķi! Tā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte aicina topošos studentus parādīt savas stiprās puses, nebaidīties no grūtībām un izaicinājumiem un sākt studēt fakultātē, kas piedāvā bakalaura un maģistra studiju programmas, kā arī studiju laikā ir iespēju sadarboties ar augsti kvalificētiem zinātniekiem, pētniekiem un nozaru speciālistiem.

15 iemesli, kāpēc būtu jāizvēlas studijas LU Ķīmijas fakultātē:

1. Daudzveidīgs studiju process

Studiju saturs tiek veidots, balstoties uz jaunākajām aktualitātēm mūsdienās un tiek pielāgots, nodrošinot sasaisti ar zinātni un industriju.

2. Eiropā atzīts diploms un kvalitātes zīme

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmas ir piešķirts Eiropā atzīta ‘’Ķīmijas tematiskā tīkla asociācijas” (ECTNA) komisijas kvalitātes zīmi “Eurobachelor in Chemistry” un “Euromaster in Chemistry”.

3. Jauna bakalaura studiju programma

LU Ķīmijas fakultātē 2019. gadā tika īstenota jauna bakalaura studiju programma “Arodveselība un drošība darbā”. Studiju programma vērsta uz mainīgās sabiedrības un darba tirgus vajadzībām. Studiju programmā iegūtās prasmes ļauj absolventam orientēties uzņēmuma darbībā kopumā, ļauj veikt pamatotus un precīzus aprēķinus ražošanas procesu drošības pilnveidei, vienlaikus uzlabojot šo procesu veiktspēju.  Studējot šo studiju programmu, studenti apgūst darba aizsardzības izveidi uzņēmumā, darba vides risku novērtēšanu un pārvaldību. 

4. Studentiem - darba pieredze jau studiju laikā

LU ĶF studenti iet praksi un sāk strādāt zinātnē vai inovatīvos uzņēmumos, bet motivētākie un aktīvākie studenti jau 1. kursa laikā , parādot sevi  sāk strādāt LU ĶF sadarības institūtos, iestādēs un laboratorijās. LU Ķīmijas fakultātes  absolventi strādā uzņēmumos un zinātniskajās iestādēs, kļūstot par ķīmiķi, pētnieku, zinātnieku – zinātnisko asistentu vai pētnieku. Absolventi var strādāt arī pētnieciskajās kvalitātes kontroles laboratorijās, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

5. Budžeta vietas

Visās ĶF studiju programmās ir pieejamas budžeta vietas un vairums specializētas stipendijas, kas nodrošina finansiālu neatkarību un vairāk laika pievērsties studijām un sociālajai dzīvei.

6. Sadarbība ar darba devējiem

LU Ķīmijas fakultātei ir plašs sadarbības tīkls ar Latvijas rūpniecības uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem, kā piemēram, AS “Olainfarm”, AS “Grindeks”, Pārtikas drošības. Dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, Latvijas Valsts koksnes Ķīmijas institūtu, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu u.c., kas jau studiju laikā studentiem nodrošina iespēju būt ciešās sasaistē ar nozares profesionāļiem un aktīvi piedalīties modernu zinātnisko pētījumu veikšanā.

7. Pētījumi, kas saistīti ar jaunu sintētisko produktu izstrādi

Latvijas pētnieki aktīvi izstrādā jaunus medikamentus. Arī mūsu fakultātes studenti iesaistās pētījuma izstrādē.  LU Ķīmijas fakultātes doktorantūras studente Viktorija Vitkovska ar LU fonda atbalstu un, sadarbojoties ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, izstrādā saudzīgākus pretvēža medikamentus, kas iznīcina vēža šūnas, neizraisot nevēlamas blakusparādības. Sava doktora darba izstrādē profesora Dr. chem. Edgara Sūnas vadībā tiek sinezēti un pētīti strukturāli jauni, bet vienkāršoti  diazonamīda A struktūranalogi, kurus varētu izmantot pretvēža līdzekļu radīšanai. 

8. Profesionāli pasniedzēji un ārzemju vieslektori

LU ĶF par docētājiem strādā augsti kvalificēti zinātnieki, pētnieki un nozaru speciālisti, kuri papildina savas zināšanas viesojoties sadarbības augstskolās ārzemēs, dažādos nozaru semināros.  2019. gadā fakultātes kolektīvam pievienojās un lekcijas docēja Viļņas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesors Arūnas Ramanavičius. Profesors regulāri vada nodarbības gan ar bakalaura un maģistra studentiem, gan arī atsevišķas nodarbības doktorantiem vairākos studiju kursos.  Fakultātē viesojās arī mūsu absolvents un tagadējais Grācas Tehniskās Universitātes pētnieks, ķīmijas doktors Matīss Reinfelds, vadot nodarbības organiskās ķīmijas studiju kursā par fotoķīmijas aktualitātēm. 

9. Atbalsts skolotājiem un dalība projektā “Mācītspēks”

Dažādu jomu pārstāvji var kļūt par skolotājiem unikālā izglītības projektā “Mācītspēks”, ko Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar nodibinājumu Iespējamā misija. Šī projekta dalībnieki var strādāt skolā un saņemt skolotāja darba algu, mācību stipendiju un paralēli studēt augstskolā, iegūstot skolotāja kvalifikāciju un atbalstu savai profesionālajai izaugsmei. Šī projekta rezultātā skolā strādās 100 jauni un prasmīgi skolotāji, kas papildinās un stiprinās jau esošo Latvijas skolotāju tīklu. Ķīmijas fakultātes docētāji piedalās šajā projektā ķīmijas skolotāju sagatavošanā.

10. Topošo speciālistu sagatavošana

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes “Jauno ķīmiķu skola” organizē nodarbības skolēniem.  To mērķis ir ieinteresēt skolēnus apgūt zināšanas un prasmes ķīmijā, un tas tiek veikts papildus skolā apgūtajam. Jauno Ķīmiķu skolas grupas darbojas vairāk kā 10 Latvijas pilsētās, kuras vada mūsu pasniedzēji un talantīgākie studenti. Par aktīvu un sekmīgu dalību Jauno ķīmiķu skolā, vidusskolas absolventi iegūst LU ĶF sertifikātu, kas stājoties LU Ķīmijas fakultātes ķīmijas bakalaura studijās dod papildus punktus.

11. LU ĶF studentu ikdiena norit Latvijā un Baltijā modernākajā studiju vidē

Jaunajā LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, kas nodrošina ne vien ērtas mācību telpas un modernas laboratorijas, bet arī patīkamu vidi individuālajam darbam.

12. Starptautiska zinātniskā konference

Sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas, Polijas un citu valstu studentu un lektoru jaunāko zinātnisko atklājumu prezentācijām tiek rīkota konference, kas pulcē daudz interesentus un dod iespēju arī mūsu studentiem iegūt noderīgas un jaunas zināšanas par dažādām, ar ķīmiju saistītām tēmām.

13. Studentu pašpārvalde- nākotne tavai radošajai izaugsmei

Studentu skaita ziņā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte ir viena no mazākajām fakultātēm universitātē, bet tas nav traucējis izveidot un attīstīt savas tradīcijas. Ķīmiķiem ir sava studentu pašpārvalde, šajā organizācijā studenti darbojas brīvprātīgi, uzklausot un ņemot vērā pasniedzēju un citu studentu idejas, priekšlikumus un kritiku. Studentu pašpārvalde ir galvenie fakultātes pasākumu organizatori un tradīciju uzturētāji, lai katram studiju laiks ir skaistākais laiks visā mūžā, ko labprāt atcerēties pēc daudziem gadiem. Tradicionālākais pasākums “Ķīmiķu dienas”, kuru rīko studentu pašpārvalde, norisinās katru gadu ir svarīgākais visai fakultātes saimei.

14. Iesaiste zinātniskajā darbībā

Sadarbojoties ar fakultātes administrāciju un pasniedzējiem ir iespēja iesaistīties zinātniskajā darbībā, gūstot pieredzi un jaunas zināšanas pētniecībā.

15. Kvalitatīva izglītība- rokas stiepiena attālumā

Izvēlies veidot karjeru vai turpini studijas maģistrantūrā vai doktorantūrā kādā no labākajām augstskolām Latvijā vai pasaulē.


LU ĶF īstenotās bakalaura studiju programmas:

LU ĶF īstenotās maģistra studiju programmas:

LU ĶF īstenotās doktora studiju programmas:


Pieteikšanās bakalaura studijām: no 28. jūnija līdz 12. jūlijam elektroniski un klātienē. Vairāk

Pieteikšanās maģistra studijām: no 5. jūlija līdz 16. jūlijam elektroniski un klātienē. Vairāk

Pieteikšanās doktora studijām: no 28. augusta līdz 4. septembrim elektroniski un klātienē. Vairāk

Dalīties