2022. gada 5. jūlijā, plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 702. auditorijā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Kaspars leduskrasts aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Starpmolekulārās mijiedarbības cietvielu luminoforu izstrādē” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai ķīmijā.

Recenzenti: Dr.chem. Pāvels Arsenjans (Latvijas Organiskās sintēzes institūts), Dr. chem. Kaspars Traskovskis (Rīgas Tehniskā Universitāte), Ph.D. Arri Priimägi (Tamperes Universitāte, Somija)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, 2. stāvs, 203. telpa.

Atklātajā sēdē varēs piedalīties attālināti, tiešsaistes platformā Zoom. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz šā gada 4. jūlijam, rakstot uz e-pastu: vita.rudovica@lu.lv

Praktiskajos pielietojuma veidos, piemēram, OLED iekārtās gaismu izstarojošas organiskas molekulas jeb luminofori bieži sastopami kā cietvielas. Lai gan atšķaidītos šķīdumos luminofori bieži izrāda augstu izstarošanas spēju, cietvielās tā būtiski samazinās. Izstarošanas spējas kritums cietvielās ir saistīts ar nelabvēlīgu starpmolekulāru, piemēram, π–π mijiedarbību veidošanos. Šīs problēmas risināšanai promocijas darba gaitā tika izstrādāta jauna pieeja augstas izstarošanas spējas sasniegšanai cietvielās un šķīdumos. Izstrādātā pieeja balstās uz starpmolekulāru π+–π+ un π–π+ mijiedarbību izmantošanu. Cietvielā šī tipa starpmolekulārās mijiedarbības veidojas kristālos molekulu pakojuma rezultātā, savukārt piemērotos šķīdinātājos - pašorganizācijas rezultātā. Atšķirībā no π–π mijiedarbībām, π+–π+ un π–π+ mijiedarbības nodrošina augstu izstarošanas spēju.

Starpmolekulāro mijiedarbību kontrole pavēra iespēju izveidot arī fosforescentus luminoforus. Tika iegūta virkne forsforescentu tiofēnu saturošu luminoforu, kuriem piemīt izteikti ilgs izstarošanas mūžlaiks (>0,1 s) cietvielā. Ilgo emisijas mūžlaiku nodrošināja tiofēna gredzena sēra atoma nedalītā elektronu pāra ekranēšana, izmantojot dažāda lieluma aizvietotājus. Šo aizvietotāju ietekmē tika izmainīta lādiņu kustība starp molekulām kristālrežģī un apturēta ātra ierosināto tripleta stāvokļu relaksācija. Šāda tipa luminofori, kuriem piemīt mūžlaiki virs 0,1 sekundes, ir savietojami ar cilvēka reaģētspēju un izmantojami viedo materiālu izstrādē.

Dalīties