Latvijas Zinātņu akadēmijas finansēts projekts

Projekta nosaukums: Farmaceitisko vairākkomponentu fāžu kristālinženierija efektīvākam kristālisko formu dizainam 

Projekta īstenošanas laiks: no 2018. gada 31. augusta līdz 2021. gada 31. augustam

Finansējuma apjoms: 300 000 EUR

Projekta vadītājs: Dr.ķīm., vadošais pētnieks Agris Bērziņš

Projekta darba grupa: prof. Andris Actiņš, vadošā pētniece Liāna Orola, pētnieks Artis Kons, pētniece Ilze Grante, doktorante Aija Trimdale, ķīmiķi Elīna Sala un Kristaps Saršūns

Kopsavilkums: Kristālinženierija – kristālisko struktūru ar vēlamajām īpašībām dizains, izmantojot izpratni par starpmolekulāro mijiedarbību veidošanos –var tikt izmantota farmaceitisko preparātu īpašību optimizācijai. Tomēr pieejamās zināšanas joprojām limitē šīs pieejas izmantošanu, jo ir daudz tādi kristāliskajā fāzē pastāvošo starpmolekulāro mijiedarbību veidošanās aspekti, izpratne par kuriem ir tālu no pilnīgas. Kā farmaceitiskām sistēmām lietderīgu var izdalīt spēju paredzēt daudzkomponentu fāzu veidošanos, jo tās var gan tikt izmantotas, lai uzlabotu fizikālās īpašības, gan arī parādīties kā sarežģījums ražošanas procesā. Šī pētījumu projekta mērķis ir izstrādāt vispārīgus modeļus un pieejas farmaceitisku vielu daudzkomponentu fāžu veidošanās racionalizēšanai. Šim nolūkam tiks pētīti vairāki modeļsavienojumi, sākotnēji veicot kristālisko formu skrīningu un raksturošanu. Pēc tam tiks identificēti faktori, kas ietekmē izvēlēto modeļsavienojumu solvātu un hidrātu veidošanos, papildus izvērtējot molekulu asociācijas šķīdumā ietekmi uz solvātu un hidrātu iegūšanu kristalizācijas procesā. Papildus tam tiks identificēti arī strukturālie faktori, kas nosaka cieto šķīdumu veidošanos izvēlētās sistēmās, lai paplašinātu vispārīgās zināšanas par faktoriem, kas nosaka kā molekulas sakārtojas kristāliskajā fāzē. Tā kā šī pētījuma atklājumi ļautu vienkāršāku un efektīvāku farmaceitisko daudzkomponentu fāžu dizainu, tādejādi uzlabojot ražošanas efektivitāti un samazinot izmaksas, kas saistītas ar gala komerciālās formas dizainu jaunām farmaceitiskām cietvielām Latvijas farmācijas kompānijām, šis pētījums atbilst zinātnes prioritārajam virzienam sabiedrības veselība.