IQAT

Augstskolu kapacitātes stiprināšana iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un tipoloģijas ieviešanā, izmantojot Boloņas procesa principus

 

Pēdējās izmaiņas veiktas:

09.11.2016

 

Latvijas Universitāte veic darbu projektā “Augstskolu kapacitātes stiprināšana iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un tipoloģijas ieviešanā, izmantojot Boloņas procesa principus" (IQAT), kura uzdevums ir pilnveidot studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēmas Kazahijā un Uzbekijā.

Projekts tiek finansēts no ES budžeta programmas Erasmus+ ietvaros. Tajā piedalās 2 iestādes no Čehijas (tās kopīgi arī koordinē un vada visu projekta darbu) un pa 1 iestādei no Slovākijas un Spānijas. Latvijas Universitātes komanda (kurā ietilpst Alberts Prikulis, Anda Prikšāne, Dace Silarāja un Jāzeps Logins no Ķīmijas fakultātes, Uldis Kondratovičs no Bioloģijas fakultātes, Agnese Rusakova no Starptautisko sakaru departamenta un Ginta Tora no Studentu servisa) galvenokārt nodarbosies ar Uzbekijas augstskolām (pa vienai no Andižanas, Samarkandas un Taškentas) – tiks pētīta pašreizējā kvalitātes nodrošināšanas politika un kultūra, būs jāpiedalās Uzbekijas augstskolu personāla apmācībā un konkrētu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementu ieviešanā atbilstoši Boloņas procesa tradīcijām.  Projekts ilgs līdz 2017. gada rudenim.

Vairāk informācijas par Latvijas Universitātes darbu projektā skatīt vietnē www.IQAT.lu.lv.

Projekta galvenā vietne – vietnē www.PROJECT-IQAT.EU