2014. gada 1. septembrī LU Ķīmijas fakultātē uzsākta ERAF līdzfinansēta projekta “Jaunu otrās paaudzes antineoplastisko tirozīna kināžu inhibitoru kristalizācijas un mehanoķīmiskas iegūšanas tehnoloģiju izstrāde” izstrāde. Projekta mērķis ir mūsdienās aktuālu pretvēža preparātu ražošanas pēdējo stadiju izstrāde un šo zāļu vielu jaunu kristālisko formu meklējumi. Šī projekta rezultātu ieviešana nodrošinās zināšanu un tehnoloģiju pārnesi no akadēmiskās vides uz industriālo ražošanu.

Vadošās pētnieces Dr. Chem Liānas Orolas vadībā projektu izstrādā LU ĶF Fizikālās ķīmijas katedras personāls. Projekta komandai ir liela pieredze farmaceitisko cietvielu pētījumu jomā. Iepriekš sadarbībā ar AS Grindeks realizēts projekts “Aktīvo farmaceitisko vielu jaunu kristālisko formu meklējumi un to kristalizācijas rūpniecisko tehnoloģiju izstrāde”, kura vadītājs bija pieredzes bagātais profesors Andris Actiņš.

LU ĶF Fizikālās ķīmijas katedras Farmaceitiski aktīvo cietvielu pētniecības grupa šajā zinātniskajā virzienā veic pētījumus jau vairāk nekā 10 gadus. Šajā laikā ir attīstīta sadarbība ar lielākajiem Latvijas farmācijas nozares uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām – AS Grindeks, AS Olainfarm, SIA Pharmidea, OSI, RTU u.c. Pētniecības grupa regulāri papildina pieredzi un zināšanas ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs, kā arī publicē rakstus starptautiski atzītos zinātniskos žurnālos.