• Vadošā pētniece, Dr.Chem. Liāna Orola (projekta vadītāja)
  • Prof., Dr. Chem. Andris Actiņš
  • Mg.Chem. Ilze Grante
  • Mg.Chem. Inese Sarceviča
  • Mg.Chem. Toms Rēķis
  • Mg.Chem. Kārlis Bērziņš