LU Ķīmijas fakultātē studējošajiem ir plašas iespējas saņemt dažādas stipendijas. Valsts budžeta stipendiju saņem aptuveni desmitā daļa studējošo. Visiem sekmīgajiem studentiem ir iespējas pretendēt arī uz dažādām LU Fonda stipendijām.

12.klašu absolventi ar izcilām sekmēm mācībās un plāniem uzsākt pamatstudijas Latvijas Universitātē var pieteikties stipendijai „Ceļamaize”. Savukārt 12.klašu skolēniem, topošajiem LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, kuri ir spējīgi un centīgi mācībās, kā arī aktīvi sabiedriskajā dzīvē ir iespēja pieteikties „M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijai".