Atvērto durvju diena

Ķīmijas fakultāte aicina skolēnus apmeklēt atvērto durvju dienu, lai iegūtu no pasniedzējiem un docētājiem informāciju par  studiju programmas saturu, to  procesiem un uzņemšanas kārtību. Skolēniem Atvērto durvju dienā ir iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus un dzirdēt dažādus stāstus, iespaidus un emocijas no pašiem studentiem par studiju dzīvi. Kā arī šī ir lieliska iespēja aplūkot savas nākotnes studiju telpas.

Pasākuma apmeklētājus uz sarunu aicina fakultātes dekāns, kurš kopā ar fakultātes studentiem un studiju programmu direktoriem pastāsta par fakultāti un studiju iespējām.  Dienas noslēgumā skolēniem ir iespēja doties ekskursijā pa Dabas māju un iepazīt Ķīmijas fakultāti.

Izstāde "SKOLA"

Izstādē "SKOLA" ik gadu norisinās februāra beigās vai marta sākumā starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Izstādē piedalās arī Ķīmijas fakutlātes pārstāvji, kas ir gatavi pastāstīt gan par studijām, gan par ārpusstudiju aktivitātēm.

Izstādē ir sastopami Latvijas Universitātes visu 13 fakultāšu pārstāvji, kas iepazīstinās ar detalizētu informāciju par Latvijas Universitātes piedāvātajām studiju programmām un studiju iespējām.

Izstāde notiek: Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, Ķīpsalas iela 8, Rīga.

Studenta kurpēs

Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē. Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām. Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatu punkta. Tāpat tā ir iespēja izzināt tieši no studentiem, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz.