Bakalaura studiju programmas Ķīmija ilgums ir pielīdzināts Eiropas bakalaura programmām un aptver visus kursus līdz diploma iegūšanai tikai 3 gadu laikā. Bakalaura studiju programma Ķīmija ir vienīgā Baltijas valstīs, kurai Eiropas Ķīmijas Tematiskais Tīkls (ECTN - European Chemistry Thematic Network) ir piešķīris Eiropas ķīmijas izglītības kvalitātes zīmi – Eirobakalaurs (Eurobacheor®).

To absolvējot Tu iegūsi starptautiski atzītu bakalaura grādu ķīmijā (BSc in Chemistry).

2017.gadā Eiropas ķīmijas izglītības kvalitātes zīme piešķirta arī ķīmijas maģistra studiju programmai - Eiromaģistrs (Euromaster®). 

Profesionālā bakalaura studiju programma Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ir vienīgā programma Latvijā, kurā studenti apgūst divu mācību priekšmetu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas, informātikas, ģeogrāfijas, dabaszinību jebkurā paša izvēlētā kombinācijā) vai matemātikas skolotāja kvalifikāciju. Tajā ir īsāks studiju laiks, līdz ar to absolventi var ātrāk uzsākt darba gaitas un tiem ir plašākas darba iespējas nekā skolotājiem ar viena priekšmeta kvalifikāciju.

Profesionālā maģistra studiju programmā Darba vides aizsardzība un ekspertīze mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt vispusīgas zināšanas par pasaulē un Latvijā populārākajām darba vides risku novērtēšanas metodēm, ergonomiku, veselības veicināšanu un darba aizsardzības sistēmas kvalitātes vadīšanu. Studiju programmas realizācijā piedalās arī vieslektori no vadošajām pasaules un Latvijas augstskolām.

Budžeta vietu skaits bakalaura studiju programmā Ķīmija – 70.
Bakalaura studiju programmā Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs – 40.
Maģistra studiju programmā Ķīmija – 45.
Maģistra studiju programmā Darba vides aizsardzība un ekspertīze – 12.

Lai arī tas nešķiet daudz, konkurss uz ķīmijas izglītību pagaidām nav liels un gandrīz 100% studentu pie mums studē par valsts budžeta līdzekļiem. Izmanto iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību, nemaksājot par to ne centa!

Mūsu fakultātē apgūstamās prasmes un iemaņas nodrošina absolventiem konkurētspēju strauji augošajā Ķīmijas nozares darba tirgū Latvijā. Studiju kursi ne tikai ļauj izprast ķīmijas fundamentālās likumsakarības, bet arī iepazīstina ar jaunākajām pētniecības metodēm un tendencēm pasaulē, kā arī sniedz nepieciešamās prasmes un iemaņas tālākai mūžizglītībai nozarē.

Jau no otrā kursa studējošo darbs cieši saistīts ar pētniecību un ķīmisko ražošanu – lielākā daļa studentu jau savu studiju darbu (kursa darbu un noslēguma darbu) izstrādes laikā iepazīstas un bieži vien arī sāk strādāt savās topošajās darba vietās. Statistika nemelo – mūsu fakultātē maģistratūras laikā ķīmijā vai ar to saistītās nozarēs strādā jau vismaz 90% studentu. Uz fakultātes ziņojumu dēļa pastāvīgi atrodas vismaz 3–4 darba sludinājumi. 

Latvijas Universitātē studējošajiem ir lielas iespējas saņemt stipendijas – tā var būt gan valsts budžeta stipendija (to saņem apmēram 10% studējošo), kā arī liels skaits dažādu mecenātu stipendiju. Tā piemēram mūsu fakultātes studenti ir saņēmuši Kristapa Morberga stipendiju, A/S Olainfarm stipendijas, A/S Grindeks stipendijas, Velku stipendiju, stipendiju Ceļamaize, SIA Valprostipendijas un citas.

Mūsu pasniedzēji ir savas jomas profesionāļi ar daudzu gadu pieredzi pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā. Attiecības starp studējošajiem un pasniedzējiem ir koleģiālas un pasniedzēji ir ļoti atsaucīgi. Fakultātē ir attīstīti atsevišķi zinātniskās pētniecības virzieni, kas studentiem dod plašas iespējas jau studiju laikā iesaistīties zinātniskajā darbā un izstrādāt studiju noslēguma darbus.

Gan bakalaura, gan maģistra studiju laikā ir iespēja doties studēt uz ārzemēm apmaiņas programma ERASMUS ietvaros. Mūsu fakultātes studenti jau pabijuši Norvēģijā, Somijā, Vācijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Polijā, Ungārijā, Austrijā.

LU Ķīmijas fakultātei ir 50 gadu sena vēsture un tikpat sena un tradīcijām bagāta studentu dzīve. Lai gan tradicionāli ķīmijas studentu kopējais skaits nav liels, gadu no gada tiek koptas tādas tradīcijas kā aizraujošās, sportiskās un vienojošās Ķīmiķu dienas, Nakts volejbola turnīrs un citas.