Eiropā atzīts diploms un kvalitātes zīme

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmas ir piešķirts Eiropā atzīta ‘’Ķīmijas tematiskā tīkla asociācijas” (ECTNA) komisijas kvalitātes zīmi “Eurobachelor in Chemistry” un “Euromaster in Chemistry”.

Plašas iespējas mūsdienu darba tirgū

LU Ķīmijas fakultātes absolventi strādā uzņēmumos un zinātniskajās iestādēs, kļūstot par ķīmiķi, pētnieku, zinātnieku – zinātnisko asistentu vai pētnieku. Absolventi var strādāt arī pētnieciskajās kvalitātes kontroles laboratorijās, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

Sadarbība ar darba devējiem

LU Ķīmijas fakultātei ir plašs sadarbības tīkls ar Latvijas rūpniecības uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem, kā piemēram, AS “Olainfarm”, AS “Grindeks”, Pārtikas drošības. Dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, Latvijas Valsts koksnes Ķīmijas institūtu, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu u.c., kas jau studiju laikā studentiem nodrošina iespēju būt ciešās sasaistē ar nozares profesionāļiem un aktīvi piedalīties modernu zinātnisko pētījumu veikšanā.

Pētījumi, kas saistīti ar jaunu sintētisko produktu izstrādi

Latvijas pētnieki aktīvi izstrādā jaunus medikamentus. Arī mūsu fakultātes studenti iesaistās pētījuma izstrādē. LU Ķīmijas fakultātes doktorantūras studente Viktorija Vitkovska ar LU fonda atbalstu un, sadarbojoties ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, izstrādā saudzīgākus pretvēža medikamentus, kas iznīcina vēža šūnas, neizraisot nevēlamas blakusparādības. Sava doktora darba izstrādē profesora Dr. chem. Edgara Sūnas vadībā tiek sinezēti un pētīti strukturāli jauni, bet vienkāršoti diazonamīda A struktūranalogi, kurus varētu izmantot pretvēža līdzekļu radīšanai.

Profesionāli pasniedzēji un ārzemju vieslektori

LU ĶF par docētājiem strādā augsti kvalificēti zinātnieki, pētnieki un nozaru speciālisti, kuri papildina savas zināšanas viesojoties sadarbības augstskolās ārzemēs, dažādos nozaru semināros. 2019. gadā fakultātes kolektīvam pievienojās un lekcijas docēja Viļņas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesors Arūnas Ramanavičius. Profesors regulāri vada nodarbības gan ar bakalaura un maģistra studentiem, gan arī atsevišķas nodarbības doktorantiem vairākos studiju kursos. Fakultātē viesojās arī mūsu absolvents un tagadējais Grācas Tehniskās Universitātes pētnieks, ķīmijas doktors Matīss Reinfelds, vadot nodarbības organiskās ķīmijas studiju kursā par fotoķīmijas aktualitātēm.

Atbalsts skolotājiem un dalība projektā “Mācītspēks”

Dažādu jomu pārstāvji var kļūt par skolotājiem unikālā izglītības projektā “Mācītspēks”, ko Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar nodibinājumu Iespējamā misija. Šī projekta dalībnieki var strādāt skolā un saņemt skolotāja darba algu, mācību stipendiju un paralēli studēt augstskolā, iegūstot skolotāja kvalifikāciju un atbalstu savai profesionālajai izaugsmei. Šī projekta rezultātā skolā strādās 100 jauni un prasmīgi skolotāji, kas papildinās un stiprinās jau esošo Latvijas skolotāju tīklu. Ķīmijas fakultātes docētāji piedalās šajā projektā ķīmijas skolotāju sagatavošanā.

Topošo speciālistu sagatavošana

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes “Jauno ķīmiķu skola” organizē nodarbības skolēniem. To mērķis ir ieinteresēt skolēnus apgūt zināšanas un prasmes ķīmijā, un tas tiek veikts papildus skolā apgūtajam. Jauno Ķīmiķu skolas grupas darbojas vairāk kā 10 Latvijas pilsētās, kuras vada mūsu pasniedzēji un talantīgākie studenti. Par aktīvu un sekmīgu dalību Jauno ķīmiķu skolā, vidusskolas absolventi iegūst LU ĶF sertifikātu, kas stājoties LU Ķīmijas fakultātes ķīmijas bakalaura studijās dod papildus punktus.

Studentu pašpārvalde- nākotne tavai radošajai izaugsmei

Studentu skaita ziņā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte ir viena no mazākajām fakultātēm universitātē, bet tas nav traucējis izveidot un attīstīt savas tradīcijas. Ķīmiķiem ir sava studentu pašpārvalde, šajā organizācijā studenti darbojas brīvprātīgi, uzklausot un ņemot vērā pasniedzēju un citu studentu idejas, priekšlikumus un kritiku. Studentu pašpārvalde ir galvenie fakultātes pasākumu organizatori un tradīciju uzturētāji, lai katram studiju laiks ir skaistākais laiks visā mūžā, ko labprāt atcerēties pēc daudziem gadiem. Tradicionālākais pasākums “Ķīmiķu dienas”, kuru rīko studentu pašpārvalde, norisinās katru gadu ir svarīgākais visai fakultātes saimei.