Katedras vadītājs Prof.  Artūrs Vīksna
Tālr. 26400965
E-pasts: arturs.viksna@lu.lv
 

Papildu informācija

Katedras vadītājs Asoc.prof..  Agris Bērziņš
Tālr. 28348745
E-pasts: agris.berzins@lu.lv
 

Papildu informācija

Katedras vadītāja p.i. Asoc.prof.  Jānis Švirksts
Tālr. 26465796
E-pasts: janis.svirksts@lu.lv

Papildu informācija

Katedras vadītājs Prof.  Edgars Sūna
Tālr. 29514696
E-pasts: edgars.suna@lu.lv

Papildu informācija

Katedras tīmekļvietne