Katedras vadītājs Prof.  Artūrs Vīksna
Tālr. 26400965
E-pasts: arturs.viksna@lu.lv
 

Papildu informācija

Katedras vadītājs Prof.  Andris Actiņš
Tālr. 29498924
E-pasts: aactins@latnet.lv 
 

Papildu informācija

Katedras vadītāja p.i. Asoc.prof.  Jānis Švirksts
Tālr. 26465796
E-pasts: janis.svirksts@lu.lv

Papildu informācija

Katedras vadītājs Prof.  Andris Zicmanis
Tālr. 26149853
E-pasts: andris.zicmanis@lu.lv

Papildu informācija