Nr. p. k.

Projekts

Mecenāts(-i)

1. Ķīmiķu dienas 2018 SIA “Aga”, AS “Olainfarm”, SIA “PaharmIdea”, SIA “Armgate”

Nr. p. k.

Projekts

Mecenāts(-i)

Proj. kods (iekšējai lietošanai)

1. 51. Starptautiskā Mendeļejeva ķīmijas olimpiāde AS “Olainfarm”, SIA “Biosan”, SIA “Formup” 2132
2. Ķīmiķu dienas 2017 SIA “Quantum Latvia”, SIA “Faneks”, SIA “Biosan”, AS “Olainfarm”, SIA “Armgate”  
3. Integrētas eksperimentālās un datormodelēšanas pētīšanas metodikas pilnveide farmaceitiski aktīvo cietvielu fāžu īpašību un daudzveidības paredzēšanai SIA “Mikrotīkls” 2001

Nr. p. k.

Projekts

Mecenāts(-i)

1. Ekselences balva 2015”, stipendija ķīmijas skolotājam SIA “Pharmidea”
2. Ķīmiķu dienas 2016 SIA “Armgate”, AS “Olainfarm”, SIA “Biosan”
3. LU Ķīmijas fakultātes pirmkursnieku iepazīšanās seminārs „Lode” SIA “Armgate”
4. Latvijas skolēnu dalība 24. Baltijas valstu ķīmijas olimpiādē AS “Olainfarm”
5. LU Ķīmijas fakultātes pirmkursnieku iepazīšanās seminārs „Lode” SIA "Armgate", SIA "Biosan"

Nr. p. k.

Projekts

Mecenāts(-i)

1. LU Ķīmijas fakultātes pirmkursnieku iepazīšanās seminārs „Lode” SIA "Armgate", SIA "Biosan"
2. 23. Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde AS “Olainfarm”
3. LU Ķīmiķu dienas 2015 SIA “Armgate”

Nr. p. k.

Projekts

Mecenāts(-i)

1. Ķīmiķu dienas 2014 SIA “Armgate”
2. LU ĶF mācību kursa "Augsnes un gaisa analīze" bloka modernizācija SIA “LatRosTras”

Nr. p. k.

Projekts

Mecenāts(-i)

1. XX Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde SIA “Fudeks”
2. Aktivitāte "Ziemassvētku brīnumu gaidot!" SIA "Armgate"

Nr. p. k.

Projekts

Mecenāts(-i)

1. Starptautiskā konference "Ķīmijas izglītība 2011" SIA "Armgate"