ĶF SP jeb Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde ir studentu pārstāvniecība fakultātes ietvaros, kā arī ārējos sakaros ar LU Studentu pašpārvaldi, pārstāvot studentu intereses. Tā sastāv no 15 vēlētiem biedriem (tostarp – valdes un priekšsēdētāja) un aktīvistiem, kas gada garumā darbojas, veidojot dažādus pasākumus studentiem, risinot radušās problēmas fakultātē un uzturot kontaktus ar citām organizācijām, popularizējot arī pašu fakultāti.

2022./2023. mācību gada sasaukuma valde sastāv no priekšsēdētājas Anetes Patrīcijas Raiskumas, priekšsēdētājas vietnieka Rūdolfa Jāņa Zabolocka, akadēmiskā virziena vadītāja Alda Jāņa Pivara, projektu nodaļas vadītājas Karlīnas Niedres, sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Matīsa Sondara, finanšu nodaļas vadītājas Katrīnas Križmanes, sadarbības virziena vadītājas Ievas Ošnieces un biroja administratores Danielas Dzenes.

ĶF SP 2020. gadā nosvinēja 25 gadu jubileju. Katru gadu aktuālas ir idejas par tradīciju saglabāšanu, kā arī arvien jaunu ideju ieviešana pašpārvaldē un pašā fakultātē, kā arī studiju procesos. Aktuālākie pasākumi, kas gadu laikā tieši ĶF SP ir kļuvuši nozīmīgi- saliedējošs Pirmsaristotelis “Lode” topošajiem jaunajiem studentiem, kā arī “Ķīmiķu dienas” studentiem, pasniedzējiem un fakultātes draugiem, kas ir vieni no nozīmīgākajiem ĶF SP veidotajiem un vadītajiem pasākumiem
vairāku gadu garumā, popularizējot pašpārvaldi un veicinot studentu interesi par pašas fakultātes svētkiem, īpaši, jauno studentu vidū studiju gada sākumā.

Kā arī pašpārvalde rosina iesaistīties pirmkursniekus saliedējošos pasākumos, kā iesvētības jeb “Fukši” un volejbola turnīrā “Pirmais kurss pret pārējiem”. Lai labāk izprastu un veicinātu interesi par studentu pašpārvaldes norisi tiek rīkoti izglītojoši un iedvesmojoši semināri – “Student, sāc darboties!” un “Stratēģiskais seminārs”–, kuru laikā tiek rīkotas vieslekcijas, diskusijas, simulācijas un dažādas saliedējošas aktivitātes. Protams neizpaliek arī tādi pasākumi kā Ziemassvētku balle,
Valentīndienas balle vai filmu vakari, un īpašā cieņā ķīmiķiem ir volejbola nakts pasākumi.

Katru gadu ĶF SP gaida arvien jaunus biedrus un aktīvistus, studentus, kuri nebaidās sevi izaicināt, vēlās iemācīties ko jaunu, varbūt pirmo reizi iziet no savas komforta zonas, kā arī attīstīt savas prasmes, komunikācijas un organizatoriskās spējas un veidot lieliskas atmiņas par studentijas dzīvi, kā arī iegūt lieliskus draugus un domu biedrus.

KONTAKTI:

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004

E-pasts: kfsp@lu.lv

Mājas lapa: www.kfsp.lu.lv