Lai iegūtu vērtīgu studiju vai prakses pieredzi ārzemēs, būdams Latvijas Universitātes students, izmanto kādu no ES izglītības programmām, universitāšu divpusējo sadarbības līgumu vai ārvalstu augstskolu organizāciju un fondu piedāvātajām iespējām.

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte starptautiskās apmaiņas programmas “Erasmus+” ietvaros dod iespēju fakultātes studentiem, personālam un mācībspēkiem doties pieredzes apmaiņā uz dažādām partneraugstskolām visā Eiropā.

Aktuālo informāciju par studiju iespējām Erasmus+ mobilitātes ietvaros un ne tikai skatieties LU mājas lapā sadaļā „Studijas ārzemēs”.

Starptautiskās sadarbības koordinatore:

Asoc.prof. Anda Prikšāne

Jelgavas iela 1, LU Dabas māja, 629. Telpa

e-pasts: anda.priksane@lu.lv

Tālrunis: 26350907


Vēlaties doties pieredzes apmaiņā, bet šaubāties, vai jums tam ir laiks? Izmantojiet lielisku iespēju doties īstermiņa mobilitātē (STM) uz Itāliju, Poliju, Vāciju, Rumāniju, Norvēģiju, Spāniju, Somiju vai Franciju!

Ir sākusies pieteikšanās FORTHEM īstermiņa mobilitātēm, kas norisināsies no 2024. gada marta līdz augustam.

Šeit varat iepazīties ar plašāku informāciju par īstermiņa mobilitāšu veidiem:

- individuālās mobilitātes (individual short-term mobilities)

- kolektīvās mobilitātes (collective short-term mobilities).

Šīm mobilitātēm var pieteikties jebkuras jomas bakalaura, maģistra un doktorantūras studenti, sākot no bakalaura līmeņa 3. kursa. 

FORTHEM stipendija nodrošina dienas naudu (no kuras jāsedz naktsmītnes un citus izdevumus) un ceļa izdevumus pēc Erasmus+ distances kalkulatora.

Pieteikšanās līdz 2023. gada 20. novembrim: the online application form.

Atsauksmes no citiem dalībniekiem (postcards from students) varat apskatīt FORTHEM alianses Facebook un Instagram kontos.


Ķīmijas fakultāte izsludina pieteikšanos uz ERASMUS+ STUDIJĀM ārvalstu partneraugstskolās 2023./⁠2024. ak.g. rudens semestrī.

Pieteikšanās termiņš 1. marts

Kā arī aicinām pieteikties maģistrantus un doktorantus ERASMUS+ PRAKSEI (LU var piešķirt Erasmus+ stipendiju 2-5 mēnešu prakses periodam).

 

Informatīvā lekcija par ERASMUS + mobilitāti 

Pieejams: latviešu valodā un angļu valodā.

Ja esi nolēmis piedalīties STUDIJU vai PRAKSES mobilitātē, Tev ir jāpiedalās kopējā Erasmus+ apmaiņas studiju kandidātu atlasē Ķīmijas fakultātē. Kā to izdarīt?

  • izvēlies kādu no Ķīmijas fakultātes Erasmus+ partneraugstskolām
  • aizpildi pieteikuma anketu
  • pieteikumu iesniegšanas termiņš apmaiņas studijām –

rudens semestrim 1.marts 

pavasara semestrim 15. oktobris

  • Pieteikumu kopā ar motivācijas vēstuli angļu valodā iesniedz (vai iesūti) Ķīmijas fakultātes Starptautiskās sadarbības koordinatorei Asoc.profesorei Andai Prikšānei, rakstot uz e-pastu: anda.priksane@lu.lv

Apmaiņas studijām nepieciešamās dokumentācijas kārtošana ārzemju augstskolai ir iespējama tikai tad, kas students ir izgājis apmaiņas studiju kandidātu atlasi fakultātē, un fakultāte viņu ir nominējusi apmaiņas studijām izvēlētajā ārzemju augstskolā.