Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte starptautiskās apmaiņas programmas “Erasmus+” ietvaros dod iespēju fakultātes studentiem, personālam un mācībspēkiem doties pieredzes apmaiņā uz dažādām partneraugstskolām visā Eiropā.

Ķīmijas fakultātei šobrīd ir sadarbības līgumi ar 23 universitātēm Eiropā.  Universitāšu saraksts pieejams elektroniski

Starptautiskās sadarbības koordinatore:

Docente Agnese Osīte

Jelgavas iela 1, 634 B. telpa

e-pasts: agnese.osite@lu.lv

Tālrunis: 67033900