Praktiskas un aizraujošas nodarbības skolēniem ķīmijā

Iespējams, tevi interesē ķīmija, tās loma ikdienas dzīvē, profesionālā izaugsme ķīmijas nozarē un studiju iespējas. Tad tev jāapmeklē LU Ķīmijas fakultātes organizētās Jauno ķīmiķu skolas (JĶS) nodarbības. Tās notiek Rīgā  un vairāk kā 10 citās Latvijas pilsētās. Vidusskolēnu interese apmeklēt JĶS nodarbības ar katru gadu kļūst lielāka, un katru gadu tajās piedalās nu jau vairāk kā 250 motivētu skolēnu. JĶS nolūks ir veicināt interesi un motivāciju apgūt ķīmiju un citas dabaszinātnes.

Skolēniem ir iespēja padziļināt un paplašināt skolā iegūtās ķīmijas zināšanas un prasmes, kā arī pilnveidot savas pētnieciskā darba, sadarbības, komunikācijas un IT izmantošanas prasmes. Nodarbību laikā skolēni uzzina par nākotnes karjeras un izaugsmes iespējām, kā arī profesijām, kurās nepieciešamas ķīmijas zināšanas. Katrā nodarbībā ir iekļauti arī praktiskie darbi, tiek piedāvāta iespēja piedalīties diskusijās, doties ekskursijās un apmeklēt citus ar ķīmiju saistītus pasākumus.

JĶS Rīgas grupā pulcēšanās ierobežojošo apstākļu dēļ  2020./2021. akadēmiskajā gadā nodarbības tiek organizētas tikai 11. un 12. klases skolēniem. Nodarbības norit no oktobra līdz aprīlim, reizi mēnesī, pārsvarā mēneša pirmajās sestdienās LU Dabas mājā, plkst. 10:00-14:00. JĶS absolventi iegūst sertifikātu, kas dod iespēju saņemt 20 papildpunktus stājoties LU bakalaura studiju programmā “Ķīmija”.