2022. GADA RUDENS SEMESTRA LEKCIJU SARAKSTI

Bakalaura studiju programmas

  • Ķīmija
  • Arodveselība un drošība darbā (1 semestris) ( 3 semestris) (5 semestris)
  • Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma "Darba aizsardzība" (1 semestris)
    ( 3 semestris)
 

Maģistra studiju studiju programmas

  • Ķīmija 
  • Darba vides aizsardzība un ekspertīze