Vārds Uzvārds Amats

Jānis  Švirksts

Katedras vadītājs, asoc. profesors, vadošais pētnieks
Iveta Ancāne Docente, pētniece
Iveta Daugule Lektore
Donāts Erts

Pofesors, vadošais pētnieks

Ilze Gaile Lektore
Āris Jansons Zinātniskais asistents, PhD students
Ingars Reinholds Docents
Ženija Roja Asociētā profesore, vadošā pētniece
Kristīne Parasiga-Parasiņa Lektore
Valda Valkovska Lektore, pētniece
Gundega Heiberga Laboratorijas vadītāja
 

Ergonomika un cilvēkfaktors. Ergonomisko risku ietekme uz nodarbināto veselību un preventīvie pasākumi

Zinātniskie pētījumi saistīti ar fiziskās un mentālās slodzes izpēti strādājošiem dažādās tautsaimniecības nozarēs. Būtiska nozīme pētījumos tiek pievērsta cilvēkfaktoram mūsdienu mainīgajā darba vidē.  Pētījumos tiek pielietotas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes. Objektīvās pētījumu metodes ietver muskuļu noguruma izpēti, sirds darbības ritma izmaiņas, pieliktā spēka izvērtēšanu, izmaiņas elpošanas funkcijā darba laikā u.c. Pētījumi ir vērsti arī uz psihosociālo risku izvērtēšanu nodarbinātajiem.


 

1. Roja Z., Kalkis H., Melluma A. (2022) Work environment risk indicators for pharmacists in the preparation of extemporaneous medicines. SHS Web Conf. 131, 02006, DOI:  https://doi.org/10.1051/shsconf/202213102006

2. Kalkis H., Graveris I., Roja Z. (2021) Ergonomic Indicators and Physical Workload Risks in Food Production and Possibilities for Risk Prevention. In: Goonetilleke R.S., Xiong S., Kalkis H., Roja Z., Karwowski W., Murata A. (eds) Advances in Physical, Social & Occupational Ergonomics. AHFE 2021., vol 273. pp. 47-53 Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80713-9_7

3. Pastare, D., Roja, Z., Kalkis, H., & Roja, I. (2020). Psychosocial risks analysis for employees in public administration. Agronomy Research, 18(Special Issue 1), 945-957. https://doi.org/10.15159/AR.20.076

4. Roja Z., Kalkis H., Tetere I., Roja I. Stress at Work and Physical Load in Professional Sport. “Advances in Physical Ergonomics and Human Factors”, ed. R. Goonetilleke, W. Karwowski. R. S. Goonetilleke and W. Karwowski (Eds.): AHFE 2018, AISC 789, pp. 335–342, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94484-5_35

5. Kalkis H., Roja Z., Babris S. Human Factor and LEAN Analysis at Industrial Manufacturing Plants. Advances in Human Factors, Business Management and Society. J. I. Kantola et al. (Eds.): AHFE 2018, AISC 783, pp. 274–281, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94709-9_27


Pēdējo gadu aktuālās publikācijas:

1. Pajuste, E., Reinholds, I., Vaivars, G., Antuzevičs, A., Avotiņa, L., Sprūģis, E., Mikko, R., Heikki K., Meri, R.M., R. Kaparkalējs. (2022). Evaluation of radiation stability of electron beam irradiated Nafion® and sulfonated poly (ether ether ketone) membranes. Polymer Degradation and Stability, 200, 109970. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2022.109970

2. Zorza, L., Bertins, M., Saleniece, K., Kizane, G., Grinbergs, A., Eismonts, U., Reinholds I., Viksna, A.,  Muter, O. (2022). Caesium-133 Accumulation by Freshwater Macrophytes: Partitioning of Translocated Ions and Enzyme Activity in Plants and Microorganisms. Sustainability, 14(3), 1132. https://doi.org/10.3390/su14031132

3. Reinholds, I., Jansons, M., Pugajeva, I., & Bartkevics, V. (2019). Recent applications of carbonaceous nanosorbents in solid phase extraction for the determination of pesticides in food samples. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 49(5), 439-458. https://doi.org/10.1080/10408347.2018.1542586.

4. Roja, Z., Reinholds, I., Zicans, J., Meri, R. M., Kizane, G., Vugule, G. (2019). Improvement of mechanical and dielectric properties of ethylene–octene copolymer by multi‐walled carbon nanotubes functionalized with poly (2, 2′‐bithiophene). Polymer Composites, 40(10), 3971-3980.  https://doi.org/10.1002/pc.25258

5. Reinholds, I., Kalkis, V., Merijs-Meri, R., Zicans, J., & Grigalovica, A. (2016). Heat shrinkable behavior, physico-mechanical and structure properties of electron beam cross-linked blends of high-density polyethylene with acrylonitrile-butadiene rubber. Radiation Physics and Chemistry, 120, 56-62. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2015.12.002.