Ķīmijas nozares studiju kursi:

 • Neorganiskā un vispārīgā ķīmija Ķīmijas fakultātes, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Medicīnas fakultātes, Bioloģijas fakultātes, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studentiem;
 • Lielmolekulāro savienojumu ķīmija;
 • Sadzīves ķīmija;
 • Kristālķīmija;
 • Darba drošība ķīmijas laboratorijās.

Darba aizsardzības programmās docējamie kursi:

 • Ergonomika;
 • Arodveselība;
 • Darba aizsardzības likumdošana;
 • Darba vides riski;
 • Darba aizsardzības sistēmas organizācija u.c.

Neorganisko oksosavienojumu sintēze un īpašību raksturošana, vidusskolas un augstskolu ķīmijas didaktika, nanokompozītu materiāli, ergonomika un darba drošība.

 1. Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu fakultāte
 2. RTU Biomateriālu inovācijas un attīstības centrs
 3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūts „BIOR”
 4. Minskas Valsts Universitāte
 5. Igaunijas dzīvības zinātņu universitāte
 6. Tallinas Tehnoloģiju universitāte
 7. Viļņas Gediminas tehniskā universitāte
 • Katedras vadītāja p.i. asoc. profesors Jānis Švirksts
 • Asoc. profesore Ženija Roja
 • Docente Iveta Ancāne
 • Docente Dagnija Cēdere
 • Docente Elīna Pajuste
 • Docents Ingars Reinholds
 • Lektore Iveta Daugule
 • Lektora p.i.  Mārtiņš Pužuls.

Studentu palīgi: dabaszinātņu laborants  A. Jansons, nozares speciālists G.Heiberga