Studentu skaita ziņā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte ir viena no mazākajām fakultātēm universitātē, bet tas nav traucējis izveidot un attīstīt savas tradīcijas. Ķīmiķiem ir sava studentu pašpārvalde, šajā organizācijā studenti darbojas brīvprātīgi, uzklausot un ņemot vērā pasniedzēju un citu studentu idejas, priekšlikumus un kritiku. Studentu pašpārvalde ir galvenie fakultātes pasākumu organizatori un tradīciju uzturētāji, lai katram studiju laiks ir skaistākais laiks visā mūžā, ko labprāt atcerēties pēc daudziem gadiem.

 

INFORMATĪVIE PASĀKUMI:

  • Pirms katra pasākuma fakultātes gaiteņos tiek izlīmēti plakāti, kuri aicina piedalīties ikvienu studentu un pasniedzēju, tādejādi nostiprinot “veselīgu” kontaktu starp studentiem un mācībspēkiem sportā un atpūtā.
  • Atvērto durvju dienās fakultātē ierodas potenciālie studenti, kuriem tiek demonstrēti iepriekš sagatavoti paraugdemonstrējumi ar sprādzieniem, liesmām, smaku un smaržu izdalīšanos, ļaujot skolēniem izdzīvot “alķīmiķu” periodu.

AKADĒMISKIE  PASĀKUMI:

  • Starptautiska zinātniskā konference – sadarbībā ar Lietuvas ķīmiķu biedrību rīkota starptautiska zinātniskā konference ar Latvijas, Lietuvas, Polijas un citu valstu studentu un lektoru jaunāko zinātnisko atklājumu prezentācijām.