Jauno ķīmiķu skola ( JĶS) ir nodarbības skolēniem, kurus interesē dabaszinātnes, it īpaši, ķīmija.  JĶS galvenais mērķis - ieinteresēt skolēnus par eksaktajām zinātnēm, skart kā neorganiskās, tā organiskās ķīmijas tēmas un apgūt ko jaunu ārpus mācību stundām.  Nodarbības tiek veidotas pēc šāda plāna: neliela ievadlekcija par tēmu, praktiskie darbi ( uzdevumi, pētnieciskie darbi, eksperimenti) veidojot vairākas komandas, diskusija un rezultātu apkopošana kopā ar JĶS vadītāju.

Piedaloties Jauno ķīmiķu skolas nodarbībās, ikviens skolēns iegūs:

  • interesi  un motivāciju apgūt ķīmiju;
  • iespēju nostiprināt  skolā apgūtās ķīmijas zināšanas un prasmes;
  • izpratni par ķīmijas un indivīda, sabiedrības un vides mijiedarbību, tehnoloģiju nozīmi indivīda dzīvē un sabiedrības attīstībā;
  • informāciju par profesijām, kurās nepieciešamas ķīmijas zināšanas un karjeras izaugsmes iespējām ķīmijas nozarē;
  • jaunus draugus, kas nākotnē var kļūt par kursabiedriem vai kolēģiem;
  • informāciju par studiju iespējām LU Ķīmijas fakultātē.

JĶS aktivitātes organizē LU Ķīmijas fakultāte sadarbībā ar JĶS darbību atbalstošajām izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

Papildu punkti: Vidusskolas absolventi par aktīvu un sekmīgu darbu JĶS saņem LU Ķīmijas fakultātes izsniegtus Sertifikātus. Iesniedzot dokumentus studēšanai LU Ķīmijas fakultātes dabaszinātņu bakalaura studijām ķīmijā un skolotāju studiju programmā, Sertifikāta iesniedzēji saņem papildus 20 punktus.

Kontakti:

JĶS organizators

Doc., dr. ķīm. Jāzeps Logins, LU Ķīmijas fakultāte, jazeps.logins@lu.lv