Organiskā ķīmija - tie esam mēs un gandrīz viss mums apkārt.

Organiskās ķīmijas katedrā katru gadu tiek izstrādāti zinātniskie pētījumi un publikācijas. Kopš 2011. gada publicēti 39 zinātniskie raksti.

Lai veiksmīgi apgūtu organisko ķīmiju, galvenais, lai ir vēlēšanās apgūt priekšmetu un ziņkārība.

Organiskās ķīmijas laboratorijās visbiežāk notiek vielu sintēzes (aspirīna sintēze, paracetamola sintēze), vielu atdalīšana (kristalizācija, vakuumdestilācija, destilācija ar ūdens tvaiku, kofeīna ekstrakcija no tējas), kā arī vielu pierādīšana.