Valdība ir pagarinājusi ārkārtējo situāciju valstī līdz 12. maijam, saglabājot visus iepriekš noteiktos ierobežojumus. Lai mazinātu riskus Latvijas Universitātes personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, laika posmā no 13. marta līdz 12. maijam ir pārtraukts studiju process klātienē.

Laika posmā no 13. marta līdz 12. maijam LU ievieš šādus Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus:

  • pārtraukt klātienes lekciju, nodarbību, semināru un citu klātienes studiju, tālākizglītības un interešu izglītības (tajā skaitā kultūras un sporta treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi) procesa un pārbaudījumu (tajā skaitā valsts centralizēto pārbaudījumu darbu) organizēšanas formu norisi un īstenošanu;
  • atcelt un pārtraukt (neatkarīgi no dalībnieku skaita) visus sabiedrībai publiski pieejamo zinātnisko, izglītības, svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumu, sapulču, gājienu un jebkādu citu klātienes pasākumu organizēšanu LU;
  • studiju procesu organizēt attālināti, izmantojot LU e-studiju vidi, tajā skaitā video u.c. iespējamus formātus;
  • LU pamatstruktūrvienībām, tai skaitā zinātniskajiem institūtiem un LU Administrācijai, iespēju robežās nodrošināt darbu attālināti;
  • LU studējošajiem piekļuve LU telpām (bibliotēkām) atļauta, uzrādot derīgu LU studenta apliecību, vienīgi grāmatu no bibliotēkas saņemšanai LU bibliotēkās noteiktajā darba laikā.

LU personāls un studneti ir aicināti strikti ievērot Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus, īpaši ieteikumus atgriežoties no komandējumiem vai atvaļinājuma ceļojumiem.

Aicinām LU tīmekļa vietnē un LU e-pastā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem, rīcības ieteikumiem saistībā ar informāciju par drošības pasākumiem LU.

Rīkojums

Rīkojuma grozījumi

Rīkojums par LU bibliotēku darbu

Dalīties