Apakšvirzieni


Ilgtspējīga ķīmija

Mērķtiecīgs šķīdinātāju dizains

Mūsu pētījumi ir vērsti uz tādu jonu šķidrumu sintēzi un izpēti, kas veicina industriālu ķīmisko procesu ilgtspēju, piemēram, uzlabojot sintēžu vai gāzu maisījumu sadalīšanas energoefektivitāti, samazinot organisko šķīdinātāju un reaģentu patēriņu vai uzlabojot ķīmisko procesu drošību.

Jonu šķidrumi ir sāļi, kas kūst salīdzinoši zemā temperatūrā, nereti pat zem 0 °C. Tiem piemīt ārkārtīgi zema gaistamība. Dažādu katjonu un anjonu kombinācijas ļauj iegūt pat miljonu šādu sāļu, kas paver iespējas iegūt tādus šķidrumus, kas piemēroti konkrētam mērķim, piemēram, šķīdinātāju lietojumam organiskajā sintēzē vai par elektrolītiem akumulatoros. Uzzini vairāk Jonu šķidrumu un ilgtspējīgas ķīmijas laboratorijas mājaslapā.

Nepārtrauktas plūsmas elektroķīmija un asimetriskas organokatalītiskās transformācijas plūsmā.

Plūsmas ķīmija ietver reakciju veikšanu nepārtrauktā reaģentu vai to šķīduma plūsmā. Galvenās plūsmas ķīmijas priekšrocības, salīdzinot ar klasisko sintēzi, ir paaugstināta drošība, uzlabota siltuma pārnese un labāka temperatūras kontrole, paātrināti reakcijas ātrumi, uzlabota selektivitāte un liels ražošanas apjoma palielināšanas potenciāls. Turklāt mazu reakcijas maisījuma tilpumu izmantošana plūsmas ķīmijā ļauj efektīvi identificēt optimālos parametrus konkrētai ķīmiskai transformācijai. Šis process ievērojami samazina nepieciešamo izejmateriālu daudzumu, ļaujot ātrāk eksperimentēt un atklāt ideālus reakcijas apstākļus.
Mūsu pētījumi ir vērsti uz nepārtrauktas plūsmas elektroķīmiju un asimetrisko organokatalītisko transformāciju izstrādi plūsmā.