Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr.Chem. Liāna Orola

 Adrese: Jelgavas iela 1- Dabas māja, 622*. telpa

 e-pasts: liana.orola @lu.lv